ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ALPHA INSURANCE A/S

  • Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 16:03

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Στα πλαίσια της εκκαθάρισης της "Alpha Insurance A / S" και κατόπιν συνεννοήσεως με τον αρμόδιο εκκαθαριστή, επανερχόμαστε προκειμένου να σας ενημερώσουμε
αναφορικά με την ισχύ των καλύψεων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, για τις ζημιές που απορρέουν από αυτά.

Όλα τα συμβόλαια έχουν κάλυψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας έως και 28 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποστολής επίσημης ενημερωτικής επιστολής από την "Eurostatus Insurance S.A." προς όλους τους ασφαλισμένους.
Πρόκειται για την επίσημη μεταφρασμένη επιστολή που αναμένεται να παραλάβει η "Eurostatus Insurance S.A." την ερχόμενη εβδομάδα από τον αρμόδιο διορισμένο εκκαθαριστή της "Alpha Insurance A / S" στη Δανία.

Όλες οι ζημίες για τα συμβόλαια που έχουν εκδοθεί από την "Alpha Insurance A /S" στην Ελλάδα, θα καλυφθούν στο σύνολό τους από το Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας, υπό τους εξής όρους:


1. Εκκρεμείς ζημιές (πριν τις 8 Μαΐου 2018)
      o Το Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας θα καλύψει όλες τις εκκρεμείς απαιτήσεις, πριν από την 8η Μαΐου 2018, ημερομηνία κατά την οποία η "Alpha Insurance A / S" τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης.


2. Τρέχουσες ζημιές (μετά τις 8 Μαΐου 2018)
      o Το Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας καλύπτει ζημίες που θα προκύπτουν έως και 28 ημέρες από την αποστολή προς τους
         ασφαλισμένους της επίσημης ενημερωτικής επιστολής. Όλες οι ζημίες που θα προκύπτουν σε αυτό το χρονικό διάστημα,
         θα δηλώνονται στην "Eurostatus Insurance S.A." που λειτουργεί ως ειδική αντιπρόσωπος ζημιών της "Alpha Insurance A / S"
         στην Ελλάδα, ακολουθώντας την ισχύουσα διαδικασία.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι αυτές οι ζημιές θα πρέπει να έχουν αναγγελθεί στο Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας το αργότερο έως έξι μήνες από την έκδοση της απόφασης περί θέσης σε εκκαθάριση, δηλαδή μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2018.

Οποιαδήποτε αξίωση αναγγελθεί μετά την παρέλευση τους ως άνω εξαμήνου δεν θα καλύπτεται από το Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας και μπορεί στη συνέχεια να
καταχωρηθεί μόνο ως απαίτηση έναντι της εκκαθάρισης της "Alpha Insurance Α / S".

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής των ζημιών σε εβδομαδιαία βάση.
Τα αρμόδια τμήματα της Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. θα παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την
αποπληρωμή των εκκρεμών αποζημιώσεων.

Οι πληροφορίες αυτές θα επικαιροποιούνται και στην επίσημη ιστοσελίδα της "Eurostatus Insurance S.A.", www.eurostatus.gr

Σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και ότι έχουμε ήδη πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες για να
διασφαλίσουμε την πληρωμή όλων των ανεξόφλητων απαιτήσεων και εκείνων που θα προκύψουν, μέχρι την ημερομηνία που θα βρίσκονται σε ισχύ όλα τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια που έχουν εκδοθεί από την "Alpha Insurance A / S" στην Ελλάδα.

Για την εταιρία

Eνημέρωση για Alpha Insurance A/S

  • Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018 09:38

 

 H Εurostatus ως νόμιμη εκπρόσωπος της Alpha Insurance A/S στην Ελλάδα ανακοινώνει τα εξής:


«Η ασφαλιστική Alpha Insurance A/S αποφάσισε να αναστείλει την παραγωγή νέων εργασιών στην Ευρώπη.
Πρόκειται για επιχειρηματική απόφαση της εταιρίας, η οποία διαβεβαιώνει τους συνεργάτες της σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται -και στην Ελλάδα- ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ασφαλισμένους στο ακέραιο.


H Alpha Insurance A/S επί σειρά ετών παρείχε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με φερεγγυότητα και συνέπεια, τηρώντας τις δεσμεύσεις της Οδηγίας Solvency II και θα συνεχίσει να παρέχει πλήρη κάλυψη σε όλα τα εν ισχύ συμβόλαια της.
Πέραν των εποπτικών κεφαλαίων που ανέρχονται στα 2,3 δισ. DKK (310.000.000 ευρώ), ειδικότερα στην ελληνική αγορά, οι εργασίες της Alpha Insurance είναι αντασφαλιστικά καλυμμένες στις Munich Re και Swiss Re, δηλαδή τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, με αξιολόγηση ΑΑΑ. Κατά συνέπεια, για όλα τα συμβόλαια που βρίσκονται σε ισχύ και μέχρι τη λήξη τους, οι εκκρεμείς ζημιές αλλά και όσες τυχόν προκύψουν στη συνέχεια θα εξυπηρετούνται και θα αποζημιώνονται κανονικά.


Η διοίκηση της Eurostatus με τη συνέπεια και την υπευθυνότητα που έχει επιδείξει κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συνεργατών και των ασφαλισμένων, εγγυάται ότι η σχέση που έχει δομηθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία τιμάται, ενισχύεται και αποτελεί εχέγγυο για το μέλλον.»