Η Eurostatus με το πιο οικονομικό τιμολόγιο της αγοράς στην ασφάλιση αυτοκινήτου προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα κάλυψης για Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. Αγροτικά, ΜΟΤΟ, TAXI, Ειδικού Τύπου & Ελκυστήρες.
Επιλέξετε την ασφάλιση του οχήματός σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Πρόγραμμα ασφάλισης για Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. Αγροτικά οχήματα, έως 25 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη κλέπτου
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές Παροχές *

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Υλικές Ζημίες από χαλάζι
 • Οδική Βοήθεια
 • Οδική-Ταξιδιωτική Βοήθεια 

* ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. Αγροτικά οχήματα, έως 15 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη κλέπτου
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση 
 • Μερική Κλοπή (Με απαλλαγή)
 • Ολική Κλοπή
 • Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται το Χαλάζι)
 • Τρομοκρατική Ενέργεια
 • Πυρκαγιά Οχήματος
 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές Παροχές *

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Νομική προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Υλικές Ζημίες από χαλάζι
 • Οδική Βοήθεια
 • Οδική-Ταξιδιωτική Βοήθεια

* ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για Ε.Ι.Χ. οχήματα, έως 10 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη κλέπτου
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση 
 • Μερική Κλοπή (Με απαλλαγή)
 • Ολική Κλοπή
 • Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται το Χαλάζι)
 • Τρομοκρατική Ενέργεια
 • Πυρκαγιά Οχήματος
 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Ιδίες ζημίες
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές Παροχές *

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Υλικές Ζημίες από χαλάζι
 • Οδική Βοήθεια
 • Οδική-Ταξιδιωτική Βοήθεια

* ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για Ε.Ι.Χ. οχήματα έως 25 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη κλέπτου
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Προστασία B/M
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
 • Οδική Βοήθεια
 • Ιατρικές Παροχές *

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Υλικές Ζημίες από χαλάζι
 • Προσωπικό ατύχημα

* ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές Παροχές *

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Οδική Βοήθεια
 • Ολική Κλοπή/Πυρός/Φυσικά Φαινόμενα (εξαιρείται το χαλάζι)

* ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές Παροχές *

 Προαιρετικές καλύψεις:

 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Οδική Βοήθεια
 • Ολική Κλοπή/Πυρός/Φυσικά Φαινόμενα (εξαιρείται το χαλάζι)

* ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων (Κατ’ άτομο)
 • Υλικές Ζημίες Τρίτων (Κατά γεγονός)
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο
 • Α.Ε. Κλέπτου
 • Α.Ε. Φυλασσόμενων Χώρων, Πορθμείων, Συνεργείων
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές παροχές *

 * ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων (Κατ’ άτομο)
 • Υλικές Ζημίες Τρίτων (Κατά γεγονός)
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο
 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφ. Οχ/τος)
 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Α.Ε. Κλέπτου
 • Α.Ε. Φυλασσόμενων Χώρων, Πορθμείων, Συνεργείων
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές παροχές *

 * ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων (Κατ’ άτομο)
 • Υλικές Ζημίες Τρίτων (Κατά γεγονός)
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο
 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Προστασία B/M
 • Α.Ε. Κλέπτου
 • Α.Ε. Φυλασσόμενων Χώρων, Πορθμείων, Συνεργείων
 • Φυσικά καιρικά φαινόμενα (εξ. χαλάζης)
 • Πυρκαγιά οχήματος
 • Μερική κλοπή   
 • Ολική κλοπή
 • Ιατρικές παροχές *

 * ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Χαλάζι
 • Οδική Βοήθεια

Πρόγραμμα ασφάλισης για Φ.Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών οχήματα, έως 25 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη από πτώση ή προεξοχή μεταφερόμενου φορτίου
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές Παροχές *

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από τη χρήση ως εργαλείο

* ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για Αυτοτελή Ρυμούλκα Εθνικών Μεταφορών, έως 25 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων,συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
 • Α.Ε. από πτώση ή προεξοχή μεταφερόμενου φορτίου

Πρόγραμμα ασφάλισης για Φ.Δ.Χ. Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών οχήματα, έως 25 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφ. Οχ/τος)
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη από πτώση ή προεξοχή μεταφερόμενου φορτίου
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές Παροχές *

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από τη χρήση ως εργαλείο

* ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για Αυτοτελή Ρυμούλκα Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
 • Αστική Ευθύνη από πτώση ή προεξοχή μεταφερόμενου φορτίου

Πρόγραμμα ασφάλισης για Αυτοτελή Ρυμούλκα T.I.R.

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
 • Αστική Ευθύνη από πτώση ή προεξοχή μεταφερόμενου φορτίου

Πρόγραμμα ασφάλισης για Φ.Δ.Χ. T.I.R., έως 25 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη από πτώση ή προεξοχή μεταφερόμενου φορτίου
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές Παροχές *

Προαιρετικές Καλύψεις:

 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από τη χρήση ως εργαλείο

* ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για Μοτοποδήλατα/Μοτοσυκλέτες

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
 • Αστική Ευθύνη κλέπτου
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Οδική Βοήθεια
 • Οδική-Ταξιδιωτική Βοήθεια

Προϋπόθεση για την ασφάλιση ΜΟΤΟ, είναι η από 30 έως 45 ετών ηλικία του ασφαλισμένου οδηγού και προϋπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε ισχύ, στην εταιρία.

Πρόγραμμα ασφάλισης για Γεωργικά Μηχανήματα & Μηχανήματα Έργου

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
 • Αστική Ευθύνη κλέπτου
 • Φροντίδα Ατυχήματος 
 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)