Η Eurostatus είναι δίπλα στον επαγγελματία οδηγό προφέροντας του πακέτα ασφάλισης με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασφαλιστεί οικονομικά και να του προσφέρει την κάλυψη και την ασφάλεια που κάθε επαγγελματίας χρειάζεται καθώς και τη δυνατότητα ειδικών εκπτώσεων στα προγράμματα Ασφάλισης:

 •  Παρέχεται έκπτωση 15% μη πρόκλησης ζημιάς σε οχήματα Ταξί, εάν το όχημα δεν έχει προκαλέσει ατύχημα τους τελευταίους 12 μήνες.
 •  Παρέχεται έκπτωση 20% μη πρόκλησης ζημιάς σε οχήματα Ταξί, εάν το όχημα δεν έχει προκαλέσει ατύχημα τους τελευταίους 24 μήνες.
 •  Παρέχεται ειδική έκπτωση στα οχήματα Ταξί 5%.

Πρόγραμμα ασφάλισης για ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές Παροχές *

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Οδική Βοήθεια
 • Ολική Κλοπή/Πυρός/Φυσικά Φαινόμενα (εξαιρείται το χαλάζι)

* ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές Παροχές *

 Προαιρετικές καλύψεις:

 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Οδική Βοήθεια
 • Ολική Κλοπή/Πυρός/Φυσικά Φαινόμενα (εξαιρείται το χαλάζι)

* ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων (Κατ’ άτομο)
 • Υλικές Ζημίες Τρίτων (Κατά γεγονός)
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο
 • Α.Ε. Κλέπτου
 • Α.Ε. Φυλασσόμενων Χώρων, Πορθμείων, Συνεργείων
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές παροχές *

 * ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων (Κατ’ άτομο)
 • Υλικές Ζημίες Τρίτων (Κατά γεγονός)
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο
 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφ. Οχ/τος)
 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Α.Ε. Κλέπτου
 • Α.Ε. Φυλασσόμενων Χώρων, Πορθμείων, Συνεργείων
 • Προστασία B/M
 • Ιατρικές παροχές *

 * ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόγραμμα ασφάλισης για ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων (Κατ’ άτομο)
 • Υλικές Ζημίες Τρίτων (Κατά γεγονός)
 • Φροντίδα Ατυχήματος / Ρυμούλκηση
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο
 • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
 • Προστασία B/M
 • Α.Ε. Κλέπτου
 • Α.Ε. Φυλασσόμενων Χώρων, Πορθμείων, Συνεργείων
 • Φυσικά καιρικά φαινόμενα (εξ. χαλάζης)
 • Πυρκαγιά οχήματος
 • Μερική κλοπή   
 • Ολική κλοπή
 • Ιατρικές παροχές *

 * ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του, με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Χαλάζι
 • Οδική Βοήθεια